Quad - czy podlega kontroli drogowej?

Co do ustalenia, do jakiej kategorii zakwalifikować quady, jest od lat wiele sprzeczności i wątpliwości. Jedni są zdania, że to nie jest konkretny środek transportu, jak rower czy auto, więc w związku z tym nie powinno się wszędołazów w jakikolwiek sposób kontrolować czy spisywać, a drudzy wręcz przeciwnie – uważają, że czterokołowce tego typu muszą być traktowane na równi z innymi pojazdami, ponieważ tak samo sprawiają zagrożenie dla uczestników ruchu.

W kwestii quadów i sprawowania nad nimi kontroli nie było od samego początku praktycznie żadnych regulacji prawnych. Ciężko z tego względu było zaliczyć te środki transportu do odpowiedniej grupy pojazdów. Na problem z kategoryzowaniem uskarżali się zwłaszcza funkcjonariusze policji prowadzący na co dzień kontrole drogowe. Pierwsze quady pojawiły się na rynku motoryzacyjnym w Polsce mniej więcej w połowie lat dziewięćdziesiątych. Nie pomyślano wtedy o ustanowieniu konkretnych przepisów homologacyjnych. Ze względu na to nie było łatwo zaliczać wykroczenia kierowców quadów do odpowiedniej interpretacji zgodnej z przepisami ruchu drogowego. W związku z tym, bardzo często uznawano te wszędołazy za pojazdy takiej samej kategorii co motocykle, jednoślady, motorowery czy ciągniki rolnicze. Rzadko kiedy, ale również i takie przypadki występowały, czterokołowce były traktowane jako pojazdy samochodowe. Musiało minąć trochę czasu zanim nastąpiła implementacja prawideł homologacyjnych do obowiązującego w Polsce prawodawstwa i na tej podstawie quady są teraz rejestrowane na równi z autami. Jak to wygląda w praktyce? Generalnie nie chodzi tylko o sferę wymierzania kar za niedostosowanie się do odpowiednich reguł przemieszczania się po drogach, ale także dotyczy to kwestii spełnienia właściwych warunków technicznych pojazdu. Quad musi być w dobrym stanie, podobnie jak poddawany systematycznym przeglądom samochód. Co więcej, zasiadający za jego kierownicą powinien obowiązkowo posiadać odrębną kategorię prawa jazdy. Na podstawie precyzji przepisów prawnych w naszym kraju, każdy typ quada, bez wyjątków, jest uznawany za pojazd samochodowy inny, natomiast jego podrodzajami mogą być dwie wersje – czterokołowiec oraz czterokołowiec lekki.

Tym samym, wszyscy, którzy decydują się prowadzić wszędołazy, muszą być świadomi tego, iż przemieszczając się po drogach publicznych – tak w terenach zamieszkania, jak i ruchu, podlegają kontroli drogowej na ogólnych regułach. Właściciel quada jest zatem zobligowany do tego, aby oddawać auto na przegląd oraz rejestrować je. Musi także dysponować aktualnym dokumentem, który stanowi potwierdzenie, iż zyskał uprawnienia do kierowania tego rodzaju pojazdem. Chodzi o odpowiedniej kategorii prawo jazdy. W trakcie zatrzymania przez funkcjonariuszy z drogówki, konieczne będzie też przedstawienie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC oraz posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu. I tak stosownie – przy czterokołowcach, które uznaje się jako lekkie, kierowca powinien posiadać prawo jazdy kategorii AM bądź wyżej. W przypadku czterokołowca odpowiednie będzie prawo jazdy kategorii B1 bądź B.

Zatrzymać na środku drogi kierującego quadem można nie tylko za przekroczenie prędkości, ale również za nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czterokołowce tego typu wymagają jazdy z kaskiem na głowie – zarówno u kierującego, jak także i pasażera pojazdu. Kasku ochronnego nie trzeba mieć natomiast wtedy, kiedy auto jest wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zamknięte nadwozie. Należy także być świadomym ograniczeń, jakie wynikają z przejazdu na wszędołazie z dzieckiem. Otóż maksymalna prędkość przy przewożeniu malucha do siódmego roku życia nie może być większa niż 40 kilometrów na godzinę.

Oprogramowanie:LiteCMS.